Ο παγκόσμιος ιστότοπος διαχείρισης διευθύνσεων

Το Afaiss είναι μια αμετάβλητη διεύθυνση σε ψηφιακή μορφή

Δημιούργησε ένα λογαριασμό Αfaiss, καταχώρησε τη διεύθυνση σου και δήλωσε το Αfaiss ως τη διεύθυνση σου

Όταν αλλάξεις διεύθυνση, ενημέρωσε το Afaiss σου και την ίδια στιγμή ενημερώνονται όλοι

Το Afaiss είναι η πράσινη διεύθυνση του μέλλοντος, ένα διασυνοριακό επικοινωνιακό εργαλείο