Τι είναι το afaiss

AFAISS - ADDRESS FAILURE SOLVING SYSTEM

Το afaiss είναι ο νέος τρόπος αποτύπωσης της διεύθυνσης μας. Δημιουργούμε το λογαριασμό μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.afaiss.com, καταχωρούμε σε αυτόν τη διεύθυνση μας κι έκτοτε, όταν μας ζητηθεί, δηλώνουμε ως διεύθυνση τον afaiss μας. Ο ενδιαφερόμενος θα μπει στον afaiss και θα δει τη διεύθυνση μας. Η διεύθυνση afaiss παραμένει αμετάβλητη για πάντα.

Όταν αλλάξουμε διεύθυνση ενημερώνουμε τον afaiss μας και την ίδια στιγμή ενημερώνονται όλοι (φορείς του δημοσίου, ΔΕΚΟ, υποθηκοφυλακεία, δικαστήρια, τράπεζες, κλπ.) για την τρέχουσα διεύθυνση μας. Έτσι δεν χάνουμε αλληλογραφία, δεν πληρώνουμε πρόστιμα και τόκους κι ούτε κινδυνεύουμε να φυλακιστούμε ερήμην. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλο τον κόσμο αλλάζουν διεύθυνση περίπου 1Μ πολίτες την ημέρα.

Το afaiss είναι ένα διασυνοριακό επικοινωνιακό εργαλείο που συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Επίσης, οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, η ταχυδρομική βιομηχανία, οι εταιρείες οι οποίες διατηρούν αρχεία διευθύνσεων, κλπ. έχουν ενημερωμένα αρχεία, αυξάνουν την παραγωγικότητας τους κι αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.