Τι είναι το afaiss

AFAISS - ADDRESS FAILURE SOLVING SYSTEM

Το afaiss είναι ψηφιακή ταχυδρομική διεύθυνση. Σε αντίθεση με την τυπική ταχυδρομική διεύθυνση που συχνά μεταβάλλεται, η afaiss ψηφιακή ταχυδρομική διεύθυνση παραμένει σταθερή εφόρου ζωής.

Πρόκειται για ένα νέο διασυνοριακό επικοινωνιακό εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για τη δημιουργία της δικής σας ψηφιακής ταχυδρομικής διεύθυνσης afaiss::

  • Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.afaiss.com.
  • Κάντε εγγραφή, αποκτήστε έναν λογαριασμό afaiss.com κι εισάγετε τη κύρια διεύθυνσή σας, καθώς κι όποια άλλη διεύθυνση επιθυμείτε. Εάν κρίνετ απαραίτητο, ανεβάστε ένα έγγραφο επιβεβαίωσης της.

Στο εξής, συμπληρώνετε τον afaiss σας, όπου χρειάζεται να δηλώσετε τη διεύθυνση σας. Κάθε φορά που αλλάζετε διεύθυνση, ενημερώνετε τoν λογαριασμό σας afaiss κι όλοι (δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, σχολεία κ.α.) ενημερώνονται ταυτόχρονα.